Statinių žaibosauga

Statinių žaibosauga

 
 
Žaibolaidis statiniuose turi būti įrengtas pagal esamų standartų ir rekomendacijų reikalavimus.
 
Apsaugos nuo žaibo ir žaibo elektromagnetinio impulso standartų informacija buvo panaudota nustatant įrenginių, apribojančių bandymų viršįtampiais apimtį statiniuose esančiose elektros instaliacijose ir signalų perdavimo linijose.
 
Jau kelerius metus kuriami žaibosaugos standartai. Šių darbų rezultatas – parengti ir nuo 2005 metų pabaigos ES šalyse taikomi IEC 62305 serijos standartai (1 lentelė) (išskyrus IEC 62305 – 5 standartus).
 
1 lentelė. Žaibosaugos montavimo IEC 62305 ir žaibosaugos medžiagų IEC 62561 serijos standartų sąvadas  
IEC 62305-1
Apsauga nuo žaibo. 1 dalis. Bendrieji principai
IEC 62305-2 Apsauga nuo žaibo. 2 dalis. Rizikos valdymas
IEC 62305-3 Apsauga nuo žaibo. 3 dalis. Fizinė žala statiniams ir pavojus gyvybei
IEC 62305-4 Apsauga nuo žaibo. 4 dalis. Elektrinės ir elektroninės sistemos statiniuose
IEC 62305-5 Apsauga nuo žaibo. 5 dalis. Priežiūra
IEC 62561-1 Apsaugos nuo žaibo sistemos komponentai. 1 dalis. Jungiamųjų komponentų reikalavimai
IEC 62561-2 Apsaugos nuo žaibo sistemos komponentai. 2 dalis. Laidininkų ir įžemiklių reikalavimai
IEC 62561-3 Apsaugos nuo žaibo sistemos komponentai. 3 dalis. Skiriamųjų iškroviklių reikalavimai
IEC 62561-4 Apsaugos nuo žaibo sistemos komponentai. 4 dalis. Laidų tvirtiklių reikalavimai
IEC 62561-5 Apsaugos nuo žaibo sistemos komponentai. 5 dalis. Įžemiklių apžiūros gaubtų ir sandariklių reikalavimai
IEC 62561-6 Apsaugos nuo žaibo sistemos komponentai. 6 dalis. Žaibo išlydžio skaitiklių reikalavimai
IEC 62561-7
Apsaugos nuo žaibo sistemos komponentai. 7 dalis. Įžeminimą gerinančių mišinių reikalavimai
 
1-oje lentelėje pateikta informacija buvo panaudota rengiant standartus, apibrėžiančius įvairių tipų objektų, neaprašytų pateiktuose žaibosaugos standartuose, apsaugos principus tais atvejais, kai įrengiant apsaugą nuo žaibo būtini specialūs sprendimai. Ypač tai svarbu telekomunikacijų centrams ir vėjo jėgainėms. Kai kurie iš šių galiojančių standartų pateikti 2-oje lentelėje.
 
Rengiant vidaus žaibosaugos sistemą, reikia atsižvelgti į standartus ir reikalavimus, apibrėžiančius:
 
• potencialų išlyginimo principus statinių viduje;
• maitinimo ir signalinių įtaisų prijungimo prie įtampos ir impulsinių srovių reikalaujamus
stabilumo lygius;
• viršįtampius ribojančių įtaisų elektros instaliacijų ir signalų perdavimo sistemose ypatybes;
• įrenginių, saugančių elektros instaliaciją ir įrenginius nuo tiesioginio žaibo išlydžio srovės poveikio, o taip pat nuo įvairaus pobūdžio viršįtampių, patikros ir montavimo principus;
• elektros instaliacijų ir signalų perdavimo linijų elektromagnetinės dermės reikalavimus.
 
2 lentelė. Standartų, nustatančių įvairių objektų žaibosaugos principus, pavyzdinis sąvadas

IEC 61643-11

Apsaugos nuo viršįtampio įtaisai, prijungti prie žemosios įtampos tiekimo sistemų. Reikalavimai ir bandymo metodai. 11 dalis.

IEC 61643-12

Apsaugos nuo viršįtampių įtaisai, jungiami prie žemosios įtampos skirstomųjų sistemų. Parinkimo ir taikymo principai. 12 dalis.

IEC 61643-21

Apsaugos nuo viršįtampio įtaisai, prijungti prie telekomunikacijų ir signalizavimo tinklų. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir bandymo metodai. 21 dalis.

IEC 61643-22

Prie ryšių ir signalizavimo tinklų prijungti apsaugos nuo viršįtampių įtaisai. Parinkimas ir taikymo principai. 22 dalis.